Σε διψάω

Διψάω
Σε διψάω
Σε ανυπότακτες νύχτες
Μια σκιά κυνηγάω
Να σε βρω
Πρώτου σε χάσω
Λες και θα φτάσει μια στιγμή
Κλεμμένη
Σε σκοτάδια 

(Visited 4 times, 1 visits today)